Life insurance

Seguro del hogar

Life insurance

Reale Vida

Much more than life insurance

 

A solution tailored to your needs, which allows you to customize guarantees and contracted capital over time. With additional advantages over traditional life insurance, thanks to new complementary covers

Calcula tu precio

  Life insurance form (igarzon@alertis.es)

  Durada: Anual Renovable.
  Rebut mínim: 20 euros.
  Capital: A determinar en funció de les necessitats del client.
  Evolució de capital: Constant/Revalorable (1%, 2%, 3%, 4%, o 5%) fins als 55 anys de l’assegurat.
  Tipologia de prima:
  Periòdica. S’incrementarà a cada anualitat en funció de l’edat de l’assegurat i del capital contractat.
  Fraccionament de rebuts i recàrrec:
  Anual / Semestral (recàrrec 1%) / Trimestral (recàrrec 2%) / Mensual (recàrrec 3%) Domiliació bancària.
  Edat de contractació:
  Des dels 18 fins als 70 anys, excepte IPT màxim 55 anys, Càncer Femení i Masculí màxim 55 anys i resta de complementàries màxim 66 anys.
  Edat límit de sortida:
  Assegurança principal i Dependència 80 anys / IPT 60 anys / Càncer Femení i Masculí 65 anys / Resta de complementàries 67 anys.
  Selecció de risc: En funció de l’edat, el capital contractat i l’estat de salut

  PRINCIPALS:
  • Defunció
  • Avançament Capital de Defunció
  • Avançament ISD (Impost de Successions i Donacions)
  COMPLEMENTÀRIRES:
  • Incapacitat Permanent Absoluta
  • Incapacitat Permanent total Professional
  • Defunció per Accident
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident
  • Defunció per Accident de Circulació
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de Circulació
  • Defunció simultània dels dos cònjuges per accident
  • Malaltia Greu / Malaltia Greu Terminal
  • Càncer femení i masculí
  • Dependència Severa i Gran Dependència

  • Producte personalitzable a les necessitats del client.
  • És una assegurança de vida de protecció, amb uns avantatges addicionals sobre una assegurança de vida tradicional que venen donades per l’ampliació de les cobertures de risc amb garanties complementàries noves i de necessitat actual.
  • Producte escalable en garanties i capitals, podent-se anar incorporant increments de capital i garanties complementàries al llarg del temps.
  • Producte de màxima eficiència comparant la prima amb el capital garantit.