Assegurança de vida

Seguro del hogar

Assegurança de vida

Reale Vida

Molt més que una assegurança de vida

Una solució a mida de les teves necessitats, que permet personalitzar garanties i capitals contractats al llarg del temps. Amb avantatges addicionals sobre l’assegurança de vida tradicional, gràcies a noves cobertures complementàries

Calcula tu precio

  Formulari d'assegurança de vida (igarzon@alertis.es)

  Durada: Anual Renovable.
  Rebut mínim: 20 euros.
  Capital: A determinar en funció de les necessitats del client.
  Evolució de capital: Constant/Revalorable (1%, 2%, 3%, 4%, o 5%) fins als 55 anys de l’assegurat.
  Tipologia de prima:
  Periòdica. S’incrementarà a cada anualitat en funció de l’edat de l’assegurat i del capital contractat.
  Fraccionament de rebuts i recàrrec:
  Anual / Semestral (recàrrec 1%) / Trimestral (recàrrec 2%) / Mensual (recàrrec 3%) Domiliació bancària.
  Edat de contractació:
  Des dels 18 fins als 70 anys, excepte IPT màxim 55 anys, Càncer Femení i Masculí màxim 55 anys i resta de complementàries màxim 66 anys.
  Edat límit de sortida:
  Assegurança principal i Dependència 80 anys / IPT 60 anys / Càncer Femení i Masculí 65 anys / Resta de complementàries 67 anys.
  Selecció de risc: En funció de l’edat, el capital contractat i l’estat de salut

  PRINCIPALS:
  • Defunció
  • Avançament Capital de Defunció
  • Avançament ISD (Impost de Successions i Donacions)
  COMPLEMENTÀRIRES:
  • Incapacitat Permanent Absoluta
  • Incapacitat Permanent total Professional
  • Defunció per Accident
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident
  • Defunció per Accident de Circulació
  • Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de Circulació
  • Defunció simultània dels dos cònjuges per accident
  • Malaltia Greu / Malaltia Greu Terminal
  • Càncer femení i masculí
  • Dependència Severa i Gran Dependència

  • Producte personalitzable a les necessitats del client.
  • És una assegurança de vida de protecció, amb uns avantatges addicionals sobre una assegurança de vida tradicional que venen donades per l’ampliació de les cobertures de risc amb garanties complementàries noves i de necessitat actual.
  • Producte escalable en garanties i capitals, podent-se anar incorporant increments de capital i garanties complementàries al llarg del temps.
  • Producte de màxima eficiència comparant la prima amb el capital garantit.