Estudis

L’assegurança d’estudis ens permet garantir el pagament dels costos de formació (estudis) dels nostres fills en cas de mort o invalidesa del pare, mare o ambdós.

Una mort o un accident pot canviar l’economia familiar de manera traumàtica, pot condicionar el futur dels membres d’aquesta família fins al punt d’impossibilitar-los la formació tant per manca de recursos com per dedicar temps i esforços a altres tasques.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)