Dependència

La dependència és aquell estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia a la discapacitat, i lligades a la manca o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten la atenció d’una altra o altres persones o ajuts importants per fer activitats bàsiques de la vida diària.

Amb aquesta assegurança garanteix una renda mensual per dependència total, i unes garanties complementàries:

  • Teleassistència
  • Adaptació de l’habitatge
  • Orientació mèdica telefònica
  • Orientació social telefònica

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)