Responsabilitat civil

La responsabilitat civil personal pot derivar de la tinença d’animals de companyia, sobretot si són gossos de races catalogades com a perilloses, la responsabilitat civil de la caça, de pesca, etc.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)