Salud

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tota mena de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessitin.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són despesa deduïble de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que hi convisquin, amb un límit de 500€ per cadascuna d’aquestes persones.

ATENCIÓ MÈDICA:

 • Sense llista d’espera i lliure elecció d’especialistes, dins de l’àmplia guia mèdica
 • Assistència mèdica i quirúrgica de totes les especialitats
 • Pròtesis
 • Ingrés hospitalari il·limitat, inclosa la medicació, en habitació individual
 • Segon diagnòstic (en àmbit tant nacional com internacional)
 • Targeta sanitària gratuïta sense cost addicional per visita o servei
 • Assistència urgent les 24 hores a Espanya i estranger
 • Descomptes en pòlisses familiars
 • Si ja tens una assegurança de salut, possibilitat d’eliminar algunes mancances

SEGUR DENTAL:

Amb la contractació de lassegurança dental, els costos dels tractaments dentals es redueixen substancialment. Ja que l’assegurat participa al cost del servei, mitjançant l’aplicació de franquícies per a cada tractament.

  Formulari de contacte (alertis@alertis.es)