Responsabilitat civil

La nostra activitat empresarial i/o professional pot comportar conseqüències que provoquin reclamacions de quantia important. Per poder tenir assegurades aquestes negligències professionals davant de terceres persones que ens reclamin, és important estar assegurats.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)