Col·lectiu vida

Els avantatges d’aquestes assegurances col·lectives és poder oferir unes primes més ajustades en contractar-se de manera conjunta, i oferir un valor afegit als integrants de l’empresa.

Les cobertures habituals són les de mort, invalidesa, amb la possibilitat de poder duplicar, o triplicar les sumes assegurades.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)