Col·lectiu salut

Les assegurances de salut col·lectives tenen l’avantatge de poder oferir una prima més ajustada i adaptada als integrants de l’empresa.

A més, l’empresa obtindrà beneficis fiscals, ja que les primes pagades es consideraran íntegrament una despesa fiscalment deduïble a l’impost de societats.

Per al treballador també és un benefici social, ja que l’empresa s’està preocupant pel benestar dels treballadors. Disminueix l’absentisme laboral ja que s’eviten esperes per a consultes i proves, i permet, a més, fer-los fora de l’horari laboral. També obtindran beneficis fiscals ja que les assegurances de salut pagades per l’empresa, no es consideren retribució en espècie, sempre que no excedeixin els 500€ anuals per treballador, per tant no els augmentarà la base imposable.

Obtenció d’una assistència mèdica integral i de gran qualitat, amb accés a consultes, tractaments mèdics, així com totes les hospitalitzacions i intervencions que necessitin. Podent triar lliurement de metge i clínica dins del quadre mèdic de la companyia.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)

    Producto pensado para conseguir un capital en el futuro, con pequeñas aportaciones mensuales.

    Cualquier duda que tengas no dudes en contactar con nosotros.