Col·lectiu accidents

Segons l’activitat que desenvolupi la vostra empresa, es trobarà davant l’obligació de contractar una assegurança d’accidents per assegurar tots els treballadors, amb unes garanties i capitals específics que segons el conveni al qual pertanyi, són establerts, i la companyia assignarà automàticament.

També ens trobem davant de la necessitat d’assegurar als participants de l’activitat desenvolupada per l’empresa, mitjançant assegurança d’accidents col·lectiu, que normalment assegurarà un capital de mort i invalidesa, així com assistència sanitària.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)