Transport

La teva empresa no es pot permetre despeses extres per imprevistos.

Si fas transport de mercaderies, pròpies o de tercers, garanteix el pagament dels danys materials que pateixi la mercaderia transportada per via Terrestre, Marítima i/o Aèria, a conseqüència d’un accident fortuït i/o imprevisible des de l’origen fins al de destinació.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)