Tot risc construcció

És una assegurança imprescindible per a contractistes i promotors. Garanteix les Pèrdues i Danys Materials que puguin patir les obres durant la construcció.

Aquesta pòlissa assegura tots els danys materials que puguin ocórrer de forma sobtada, accidental i imprevisible.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)