Responsabilitat civil directius

La gestió diària d’administradors/directors d’empreses comporta una gran varietat d’obligacions i responsabilitats. La possibilitat de rebre una reclamació (anul·lada o infundada) arran d’aquestes obligacions s’incrementa exponencialment i el conseller/directiu haurà de respondre amb els seus béns personals (diners efectius, casa, cotxe, etc.) en cas d’haver incomplert alguna de les seves obligacions .

Aquest producte protegeix els béns personals dels administradors i directius.

ON ES REGULEN DITES RESPONSABILITATS?

  • Llei de Societats de Capital – reforma de 12/2014 va ampliar la responsabilitat dels administradors
  • Codi Civil
  • Llei Concursal
  • Llei General Tributària – Art. 43 de responsabilitat subsidiària dels administradors
  • òdig Penal – reforma 2010 i subsegüents

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)