Danys materials (T.R)

Aquest tipus d’assegurança garanteix qualsevol dany material de caràcter accidental a les instal·lacions de l’empresa, així com la seva incidència en els resultats econòmics.

Està especialment adreçat a grans empreses i/o mitjanes empreses que vulguin assumir una retenció de les possibles pèrdues.

La Cobertura Bàsica, inclou una sèrie de garanties essencials per a la seguretat del seu patrimoni, protegint-lo dels danys que es produeixin en els béns assegurats a conseqüència de qualsevol dany material de caràcter accidental a les instal·lacions de l’empresa, així com la seva incidència als resultats econòmics.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)