Comerç i oficines

Aquesta pòlissa té per objecte assegurar els béns materials propietat de l‟assegurat, responsabilitats derivades de l‟activitat així com la pèrdua de beneficis ocasionat per un sinistre.

Alertis realitzem una anàlisi del vostre negoci, i adaptarem les cobertures a cadascuna de les vostres necessitats.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)