Caució

La caució actua com a aval dipositat a favor del compliment d’una obligació contractual. En general la seva contractació dóna cobertura a les nostres obligacions contractuals davant d’un tercer.

En alguns casos ens vindrà imposat per imperatiu del contracte. Actuant com a proveïdors de l’administració pública, se’ns exigirà la contractació del mateix, per cobrir les nostres obligacions per una part de l’import del contracte.

També es pot contractar per assegurar obligacions de tercers.

    Formulari de contacte (alertis@alertis.es)