Assegurança de vida

Reale Vida

Molt més que una assegurança de vida

Una solució a mida de les teves necessitats, que permet personalitzar garanties i capitals contractats al llarg del temps. Amb avantatges addicionals sobre l'assegurança de vida tradicional, gràcies a noves cobertures complementàries

Durada: Anual Renovable.
Rebut mínim: 20 euros.
Capital: A determinar en funció de les necessitats del client.
Evolució de capital: Constant/Revalorable (1%, 2%, 3%, 4%, o 5%) fins als 55 anys de l’assegurat.
Tipologia de prima:
Periòdica. S’incrementarà a cada anualitat en funció de l’edat de l’assegurat i del capital contractat.
Fraccionament de rebuts i recàrrec:
Anual / Semestral (recàrrec 1%) / Trimestral (recàrrec 2%) / Mensual (recàrrec 3%) Domiliació bancària.
Edat de contractació:
Des dels 18 fins als 70 anys, excepte IPT màxim 55 anys, Càncer Femení i Masculí màxim 55 anys i resta de complementàries màxim 66 anys.
Edat límit de sortida:
Assegurança principal i Dependència 80 anys / IPT 60 anys / Càncer Femení i Masculí 65 anys / Resta de complementàries 67 anys.
Selecció de risc: En funció de l’edat, el capital contractat i l’estat de salut

PRINCIPALS:
• Defunció
• Avançament Capital de Defunció
• Avançament ISD (Impost de Successions i Donacions)
COMPLEMENTÀRIRES:
• Incapacitat Permanent Absoluta
• Incapacitat Permanent total Professional
• Defunció per Accident
• Incapacitat Permanent Absoluta per Accident
• Defunció per Accident de Circulació
• Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de Circulació
• Defunció simultània dels dos cònjuges per accident
• Malaltia Greu / Malaltia Greu Terminal
• Càncer femení i masculí
• Dependència Severa i Gran Dependència

• Producte personalitzable a les necessitats del client.
• És una assegurança de vida de protecció, amb uns avantatges addicionals sobre una assegurança de vida tradicional que venen donades per l’ampliació de les cobertures de risc amb garanties complementàries noves i de necessitat actual.
• Producte escalable en garanties i capitals, podent-se anar incorporant increments de capital i garanties complementàries al llarg del temps.
• Producte de màxima eficiència comparant la prima amb el capital garantit.

Calcula el teu preu