Calcula la teva Assegurança D&O

Normes de contractació:

Han de cumplir-se tots els següents requisits:

  1. Antiguitat de l’entitat sol·licitant superior a 2 anys;
  2. No es realitzen activitats en cap d’aquests sectors: financer, capital de risc, banca, assegurances, aeri, biotecnològic, clubs esportius, construcció o immobiliari; i
  3. S’ha respost «NO» a les preguntes d’aquest qüestionari (excepte pregunta 9)

* Prima Neta anual (no inclou impostos)

Calcula la teva Asegurança D&O