Assegurança de D&O

Perquè necessites una assegurança de D&O?

Els administradors i directius d’empreses, estan sotmesos a una responsabilitat cada vegada més àmplia i complexa. Cobreix les despeses legals per a la defensa en una reclamació, la constitució de fiances imposades per atendre responsabilitats civils i les indemnitzacions sota l'objecte de cobertura que estiguin obligats a pagar.

Cobertures Assegurança D&O

Protecció per als Administradors i Alts Càrrecs

 • R.C. dels Administradors i Alts Càrrecs 
 • Avançament de Despeses de Defensa
 • Despeses de Representació Legal
 • Despeses d’extradició
 • Despeses de Publicitat
 • Despeses de Gerència de Riscos
 • Fiances Civils i Despeses de Constitució de Fiances Penals
 • Reclamacions per Pràctiques Laborals amb cobertura a l’entitat
 • Cobertura a l’entitat en Operacions de Valors
 • Inclusió automàtica de noves filials i participades
 • Sancions Administratives
 • Inhabilitació Professional 
 • Responsabilitat Concursal 
 • Despeses de Constitució de l’Aval Concursal 
 • Responsabilitat Tributària
 • Despeses d’Inspecció en matèria de defensa de la competència
 • Despeses de Constitució de l’Aval per evitar l’embargament preventiu 
 • Inhabilitació Professional
 • Responsabilitat en matèria de Seguretat Social
 • Despeses d’Emergència
 • Responsabilitat com Fundador
 • Despeses de Privació de Béns 
 • Contaminació
 • Advocats Interns
 • Despeses d’Assistència Psicològica
 • Despeses de Defensa en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Despeses de Defensa de Persones Vinculades
 • Management Buy Out
 • Deshonestedat d’Empleats
 • Despeses de Persona Clau
 • Despeses en Matèria reguladora

Protecció per a l'Entitat

 • Despeses de Defensa de l’Entitat codemandada
 • Operacions de Valors amb cobertura a l’Entitat
 • Cobertura a l’Entitat en reclamacions per Pràctiques Laborals
 • Despeses de Defensa en reclamacions per Homicidi Empresarial (Corporate Manslaughter)
 • Cobertura a l’Entitat en la seva condició d’Administrador (Entity Down
 • Despeses de Defensa per Responsabilitat Penal Corporativa
 • Interim Management
 • Despeses legals d’un accionista derivats d’una acció social de responsabilitat
 • Protecció de Dades